Home
Department of Clinical Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Seksjon for oftalmologi

Seksjon for oftalmologi er en intergrert del av Øyeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Optical coherence tomography of the retina
Photo:
Jørgen Krohn

Main content

Øyeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus har både regionale og flerregionale funksjoner. Avdelingen får henvist pasienter fra hele landet for behandling av bl.a. maligne øyesvulster, orbitalidelser, strabisme og for elektrofysiologiske undersøkelser (ERG).

Tett samarbeid

Seksjon for oftalmologi er en integrert del av avdelingen, og dette fører til et nært samarbeid mellom den vitenskapelige og kliniske virksomheten. Undervisningen av medisinske studenter foregår i eget auditorium, i poliklinikk og i sengepost. Avdelingens omfattende pasientrettede virksomhet anses som en uvurderlig styrke både for forskning og undervisning.

Forskningsområder

Viktige forskningsområder ved seksjonen har vært hornhinnesykdommer, øyeforandringer hos psykisk utviklingshemmede, morfologiske studier av kammervannets avløpsveier, synsfunksjon hos premature barn og ERG ved sentralvenetromboser. Satsingsområdene inkluderer nå identifisering av molekylære mekanismer ved arvelige øyesykdommer, epidemiologi og diagnostikk av diabetisk retinopati, refraksjonsendringer under behandling med hyperbart oksygen (HBO) samt utvikling av nye metoder for diagnostikk av uvealt malignt melanom og andre intraokulære svulster.

Andre samarbeid

Seksjonen for oftalmologi har et nært samarbeid med forskere ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Yrkesmedisinsk avdeling (Seksjon for hyperbarmedisin). Avdeling for patologi og Avdeling kreftbehandling og medisinsk fysikk.