Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
ALUMNUSDAGENE 2014

Erna Solberg blir æresalumn ved Universitetet i Bergen

Universitetet hedrer statsministeren som en fremragende representant for sitt gamle studiested. Erna Solberg blir UiBs første æresalumn.

Æresalumn ved Universitetet i Bergen 2014

- Tusen takk for utnevnelsen og for de hyggelige ordene i begrunnelsen. Jeg har et sterkt og varmt hjerte for UiB og har vært stolt av å være student her, sier Erna Solberg i en videohilsen, som ble vist da hun ble utnevnt til UiBs første æresalumn under Alumnusdagene 2014.

Main content

En alumn (latin) er en tidligere elev ved en skole. Utnevnelsen av æresalumn ble offentliggjort på UiBs alumnusdager lørdag 10. mai.

- Det er med stor glede jeg takker for utnevnelsen. Studietiden var veldig viktig for meg, og Universitetet i Bergen er jo i verdensklasse på flere områder. Jeg vil også fremheve studietiden som en tid der man finner seg selv og staker ut en retning og et engasjement for livet videre. Universitetet var rammen rundt det for meg, og har derfor en stor og viktig plass i mitt liv, sier Erna Solberg.

Statsministeren studerte samfunnsvitenskapelige fag ved UiB på 1980-tallet og var aktiv i studentpolitikken. Også videre i karrieren har hun vært engasjert i Universitetet i Bergen. Hun har deltatt i en rekke debatter, konferanser og seremonier ved universitetet, senest i februar da hun åpnet Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk.

- Som universitet er vi stolte av å utdanne mennesker som inntar viktige posisjoner i samfunnet og bidrar til å utvikle offentlig og privat sektor. Erna Solberg er det fremste eksemplet på dette, og jeg er glad for at hun har satt kunnskap høyt på regjeringens agenda. Jeg håper hun fortsatt vil ha varme følelser for universitetet og studentene i Bergen, sier rektor Dag Rune Olsen.

Solberg studerte sammenliknende politikk, sosiologi, statistikk og sosialøkonomi. Hun fullførte en cand.mag.-grad i 1986 og tok deleksamen i sosialøkonomi hovedfag i 1988. Solberg satt som studentrepresentant i Det akademiske kollegium (universitetsstyret) i tre år, samtidig som hun var aktiv i student- og lokalpolitikken.

Se Erna Solbergs takketale her.