Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Forvaltning og Politikk i nyutgave

Jacob Aars, Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid har gitt ut boken "Forvaltning og politikk" i ny utgave!

Veiviser

«Forvaltning og politikk» gir en grundig introduksjon til den norske sentralforvaltningens oppbygning og virkemåte.

Boken tar for seg forvaltningens historiske utvikling, verdigrunnlag, oppgaver, prosedyrer, saksbehandlingsregler, utformingen av sentrale roller, forholdet til omgivelsene, trekk ved personalet og ved nyere reformer. Den gir en innføring i norsk fylkeskommunal og kommunal forvaltning og overnasjonal forvaltning og EU.

4. utgave av denne populære læreboken er gjennomgående oppdatert i forhold til endringer i forvaltningen og nye trender i forvaltningspolitikken. Hvert kapittel har læringsmål, oppsummering av hovedpoeng, spørsmål til diskusjon og forslag til videre lesning.

«Forvaltning og politikk» retter seg mot studenter i statsvitenskap, offentlig politikk og økonomisk-administrative studieretninger. Den er skrevet av ledende forskere på området, og bygger på resultatene fra flere nye forskningsprosjekter samt mange års erfaring fra undervisning og fagformidling.

 

Boken er å finne i en bokbutikk nær deg den 01.08.2014!