Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Oppstart av SANCOOP

Samarbeidsforskningsprogrammet mellom Sør-Afrika og Norge, "Transition to Sustainable Energy Systems in Emerging Economies: A South African Focused Comparative Project" ble lansert og presentert på en tredagers konferanse i Cape Town med ambassadør og formell representasjon fra flere forskningsråd og departementer.

Første dagen var de på Agulhas II som er Sør-Afrikas store nye forskningsskip
Den såkalte "Icebreaker" første dagen foregikk på en isbryter, Agulhas II, som er Sør-Afrikas store nye klima-, hav- og polarforskningsskip.

Prosjektet har fått navnet SANCOOP. På konferansen presenterte 19 prosjekter fra mange ulike fag sine klimarelevante prosjekter.  Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap var presentert med et prosjekt som ser på muligheter for mer bærekraftig energiutvikling. Jan Froestad er prosjektets leder, mens vår tidligere professor II Clifford Shearing er Sør-Afrikansk koordinator. Tom Skauge fra Høyskolen i Bergen og Thor Øivind Jensen fra Instituttet er også i prosjektets kjernegruppe. Thor Øivind var prosjektets representant på konferansen.  I Sør-Afrika holder prosjektet til på University of Cape Town, ved Global Risk Regulation Programme, der prosjekt-teamet var samlet for oppstart og arbeid før påske.

 

Mer om SANCOOP kan du lese her.