Home
Department of Clinical Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

PhD utdanningen

Doktorgradsutdanning er en viktig del av aktiviteten ved Klinisk institutt 2. Insituttet har jevnt over rundt 140 stipendiater tilknyttet instituttet til en hver tid. Som stipendiat hos oss vil du inngå i et internasjonalt miljø med lang erfaring innen klinisk og paraklinisk forskning.

Illustrasjonsbilde av forskning

Main content

En viktig komponent i dagens forskerutdanning er tilknytning til forskerskole. Instituttet har to forskerskolet som er aktive og vel tilpasset dagens regler og krav for forskerutdanningen.

For mer informasjon se Forskerskolen i Klinisk medisin og Bergen Research School in Inflammation (BRSI).

PhD-utdanningen omfatter en opplæringsdel på 30 studiepoeng der våre forskerkurs samt emner på 300-nivå kan inngå. Kursene tilbys i regi av både forskerskolen og instituttet. Klikk her for mer informasjon om kurs som tilbys ved Klinisk institutt 2

Mer informasjon om PhD-utdanningen finnes på fakultetets nettsider.