Home
Quality in Studies and Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid

Sentre for fremragende utdanning - SFU

Fagmiljø med fremragende utdanning kan få status som SFU i fem år, med mulighet for fem år til. SFU-ene får mellom fire og åtte millioner hvert år. Forrige søknadsfrist var 20. april 2022.

Main content

SFU-ordningen blir nå forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), som fra juli 2021 inkluderer tidligere Diku. Fagmiljø med ambisjoner om å søke SFU-status må utmerke seg på to områder:
- dokumentert kvalitet i eksisterende utdanning
- en innovativ og gjennomførbar senterplan

Ved UiB er Seksjon for studiekvalitet ved Studieadministrativ avdeling, sammen med BOA-teamet, ansvarlig for administrativ støtte i søknadsprosessen.

To SFUer ved UiB
Etter de foregående utlysingene finnes det 12 sentre for fremragende utdanning her i landet, to av dem ved UiB, bioCEED - Senter for fremragende  utdanning i biologi ved Institutt for biovitenskap og iEarth – Centre for integrated earth system science education ved Institutt for geovitenskap. 

SFU-ordningen medvirker til at universiteter og høgskoler satser mer på utdanning. Flere undervisere, studenter og ledere får språk og arenaer for å diskutere undervisning, læring og vurdering.