Home
Quality in Studies and Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid

Sentre for fremragende utdanning - SFU

Fagmiljø med fremragende utdanning kan få status som SFU i fem år, med mulighet for fem år til. SFU-ene får mellom fire og åtte millioner hvert år.

Etter tre utlysinger finnes det åtte sentre for fremragende utdanning her i landet. Ett av dem er bioCEED - Senter for fremragende utdanning i biologi ved Institutt for biovitenskap.

SFU-ordningen medvirker til at universiteter og høgskoler satser mer på utdanning. Flere undervisere, studenter og ledere får språk og arenaer for å diskutere undervisning, læring og vurdering.

Søknadsrunde i 2019
Søknadsrunden ble utlyst 15. februar, med søknadsfrist 29. april.

Fagmiljø med ambisjoner om å søke SFU-status kan lære mye av å lese utlysingen for 2016, tidligere søknader og evalueringer av disse. Tidligere søknadsprosesser er åpent og utfyllende dokumentert på hjemmesidene til NOKUT.

Aktuelle fagmiljø må utmerke seg på to områder:
- dokumentert kvalitet i eksisterende utdanning
- en innovativ og gjennomførbar senterplan

SFU-ordningen blir nå forvaltet av Diku, direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. 

Seksjon for studiekvalitet ved Studieadministrativ avdeling, var sammen med UiBs
BOA-team ansvarlig for administrativ støtte i søknadsprosessen.