Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Studieavgift

Mange av vidareutdanningskursa ved Universitetet i Bergen har studieavgift. Studieavgifta er oppgitt i kursomtalen for kvart kurs.

Studieavgifta inkluderer:

  • Privilegert tilgang (brukarnamn og passord) til nettsider for kurset som inkluderer all undervisning, mellom anna førelesingar, grupper, innleveringar og andre læringsressursar.
  • Alle eksamenskostnader, dersom eksamen vert avlagt i Bergen
  • Semesteravgift for kurs på 15 studiepoeng eller meir i semesteret kurset har eksamen

Studieavgifta inkluderer ikkje:

  • Kostnader ved kjøp av lærebøker / pensumlitteratur
  • Eventuelle reise- og opphaldsutgifter i samband med eksamen eller samlingar
  • Eksamenskostnader dersom deltakar kan velje å avlegge eksamen ein annan stad enn Bergen. Les meir om høve til ekstern eksamen