Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Ny artikkel: Færre, større og mer robuste kommuner?

Stipendiat Helge Renå ved Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap har sammen med førsteamanuensis Jan Erling Klausen (UiO) og forsker II Marte Winsvold (NIBR) publisert en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift med tittelen "Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten".

Artikkelen tar for seg debatten rundt kommunesammenslåing og størrelse, med utgangspunkt i det tematiske skiftet som har skjedd mot mindre fokus på selvstyreverdier som autonomi og nærhet, og mer på kommunen som tjenesteprodusent, og betydningen av dette.

 

Spørsmålet om kommuneinndelingen blir sett i sammenheng med kommunesektorens utvikling. Hvilken rolle skal kommunene ha i velferdsstaten i fremtiden? Hvordan bør kommunesektoren organiseres for å kunne håndtere velferdsstatlige reformer og krevende brukere av offentlige tjenester?

 

For abonnenter kan artikkelen leses her.