Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Økonomi

Stipendordninger og økonomisk støtte til vaksiner og spesielle forsikringer.

Penger holdt i hånd med bladet
Photo:
Colourbox

Main content

Stipend og lån

Utvekslingsprogrammene Erasmus+ og Nordplus har gunstige stipendordninger, og Lånekassen gir ekstra støtte til reiseutgifter, eventuelle studieavgifter og i noen tilfeller også språkkurs. Du kan lese mer om dette på denne nettsiden.

Se også egen nettside om Erasmustipendet.

Økonomisk støtte

Studenter på bachelor- og profesjonsstudium på Det medisinske fakultet som har fått forhåndsgodkjent studieopphold utenfor Europa, og der det er påkrevd med vaksiner, profylakse og spesielle forsikringer kan også søke om økonomisk støtte til dette fra fakultetet. Her finner du søknadsskjemaet.