Home
History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Emner

Temaomtale HIM103

Islam og politikk

Ein gut held opp ein plakat av Muhammad Morsi, Egypts tidlegare president.
Photo:
flickr/ Bora S. Kamel

Main content

Forholdet mellom islam og politikk er eit av dei mest omdiskuterte områda i moderne tid. I HIM103 skal vi tilnærme oss temaet historisk, og sjå på ulike måtar for politisk ideologi og praksis basert på islam.

Vi tar utgangspunkt i klassisk politisk teori, og fokuserer deretter på ulike former for islamisme i nyare tid, med vekt på dei ulike hovudretningane innanfor islamismen: tradisjonen til det Muslimske Brorskapet i Egypt og andre land, den meir konservative salafismen, og dei som bygger militant aktivitet på islam.

Målet med emnet er å vise variasjonen innanfor det vi kallar «islamisme», men også sammenhengar i teori og historie. Vi vil vise både på kva måte «islamisme» og «politisk islam» bygger på idear som ligg bygd inne i den islamske tradisjonen, og også korleis dei ulike uttrykka for politisk islam er eit resultat av ein historisk kontekst og ytre politiske forhold i ulike sammenhengar.