Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Masterstudent Martin Nøkleberg er i Bergens Tidende

Martin Nøkleberg er en av våre nylig uteksaminerte masterstudenter, og har skrevet om Sikkerhetsforvaltningen i Bergen i sin masteroppgave. Funn i oppgaven er blitt utgangspunkt for en nyhetssak i Bergens Tidende.

Tittelen på masteroppgaven er "Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen". I oppgaven har han funnet ut at sikkerhetsnettverket i Bergen består av 32 aktører fra syv ulike sektorer, og at det kun er de offentlige aktørene som har et formalisert samarbeid.

 

Saken i Bergens Tidende handler om muligheten for samarbeid mellom politiet og de private vaktselskapene.

Politiet burde se positivt på å involvere andre i å jobbe for sin agenda. Det kunne gjort både politi og vektere bedre i stand til å forebygge og avdekke kriminalitet, sier Martin Nøkleberg.

 

For å lese nyhetssaken, se vedlegg nederst til høyre.