Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Anne Lise Fimreite i Dagens Næringsliv

Professor og prorektor Anne Lise Fimreite har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv om endringene i sikkerhet og beredskap i Norge etter 22.juli.

I forbindelse med revisjonen av boken «Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering» (Fimreite, Lango, Lægreid og Rykkja, 2011), har forfatterne sett på hvilke endringer som har skjedd etter terrorangrepet 22.juli, og hvordan det har gått med de nye organisatoriske og styringsmessige grepene som har blitt tatt siden da.

 

I innlegget i Dagens Næringsliv med tittelen «Ikke klok av skade», skriver Fimreite at lite har skjedd. Endringene representerer justeringer av eksisterende tiltak, heller enn omfattende tiltak.

 

-  "Ambisiøse politiske kunngjøringer, strategidokument, handlingsplaner, endringer i eksisterende organisasjon og praksis, nye virkemidler eller styringsmekanismer, lanseres fort når dramatiske hendelser finner sted. Men konkrete organisatorisk løsninger som kan bidra til at tiltakene blir en realitet, viser seg gang på gang å være vanskelige, for ikke å si umulige, å finne."

 

Fimreite påpeker at utforming av konkrete organisasjonsløsninger og mer gjennomgripende endringer er mer utfordrende, men viktig å få på plass.

 

For å lese hele innlegget, se vedlegg nederst til høyre.