Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Blogginnlegg fra masterstudent Madeleine Mjelde

Madeleine Mjelde er en av våre nylig uteksaminerte masterstudenter. Hun har skrevet et blogginnlegg om masteroppgaven sin: "Ledelse – Utfordringer i en kompleks organisasjon".

 

Madeleine Mjelde har skrevet om ledelse i masteroppgaven sin, og studert relasjonen mellom mellomledere og medarbeidere. Hun finner at samlokalisering og ikke-konkurrende ledere er kritiske faktorer for relasjonen mellom dem.

 

Analysen baserer seg på avdelingen for flerfeltsoperasjoner i Statoil, preget av både geografisk avstand og innslag av matriseorganisering. Dette skaper utfordringer med kommunikasjon, medarbeideroppfølging, tilgjengelighet til leder, og vurdering fra leder. Det blir funnet at medarbeiderne ofte opplever å stå i en mellomposisjon mellom ulike ledere med ulike forventinger.

 

Hele innlegget på NHH sine nettsider kan leses her.