Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Digitaliserer sudansk fjernsynshistorie

Dokumentar presenterer samarbeidsprosjektet mellom UiB og Sudan som skal redde fjernsynsarkivet til sudansk rikskringkasting.

Digitizing Sudan’s television archive

Kort dokumentarfilm om digitaliseringsprosjektet som UiB skal leie. Det audio-visuelle arkivet til sudansk kringkasting skal bli skanna, digitalisert og bevart for framtida.
Producer:
Frederique Cifuentes Morgan

Main content

Universitetet i Bergen og Informasjonsdepartementet i Sudan skreiv i oktober 2013 under ein samarbeidsavtale for digitalisering av fjernsynsarkiva til sudansk rikskringkasting (SNBC). Universitetet i Bergen har fått leiarskap for prosjekt som skal vare i tre år.


Frederique Cifuentes Morgan, ein internasjonal filmskapar, har laga ein kort dokumentarfilm om prosjektet.
 

Verdifullt digitalt arkiv

– Dersom vi ikkje reddar dette er arkivet, kjem det til å gå tapt, fortel prosjektleiar Anders Bjørkelo, som er ekspert på Sudan og professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR).

I dokumentaren fortel han at ein reddar viktige kjelder for framtida og at kopiar av interessante videoar vil bli sendt til Bergen og bli inkludert i dei eksisterande kjeldesamlingane om Sudan ved universitetet. Arkivet vil vere tilgjengelege for studentar, forskarar og relevante søkarar.

Skjulte arkivskattar

Materialet ved Sudan TV er omfattande og i arkivet er det estimert at det fins om lag 6000 filmrullar og 50 000 filmar i ulike format frå perioden 1949 til 1996, men det er lite informasjon og metadata om innhaldet på desse filmane.


– Ein kan ikkje førestelle seg alt som er der, fortel Bjørkelo, og legg til at ein likevel veit litt om kva som eksisterer i arkivet, som til dømes opptak frå kroningsferda til Elisabeth II då ho besøkte Afrika og forskjellige filmar frå 1940- og 1950-talet.