Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYTT FORSKNINGSSENTER

Nytt forskningssenter for sosial rettferdighet åpnet

Centre on Law & Social Transformation ble offisielt åpnet 22. august. Senteret skal være en dynamo for tverrfaglig forskning på lovverk som et verktøy for sosial utvikling.

Logo til Centre on Law & Social Transformation

Main content

Det nye senteret er et samarbeid mellom Chr. Michelsen Institutt (CMI) og Universitetet i Bergen (UiB). Men heller enn å være et typisk forskningssenter, med en fysisk tilstedeværelse, satser Centre on Law & Social Transformation på en sterk tilstedeværelse i digitale medier, både gjennom sin egen hjemmeside og aktivitet i sosiale medier, for eksempel Facebook.

– Senteret skal være en dynamo for forskning på muligheter og begrensninger når det gjelder å bruke lovverket som en redskap for sosial forandring, både lokalt og globalt, sa professor Siri Gloppen, ved UiBs Institutt for sammenliknende politikk og CMI, da senteret ble åpnet ved Ressurssenteret i Bergen i CMI og UiB Globals delte lokaler i Jekteviksbakken.

– Målet er å stimulere til ytterligere forskning på dette området i Bergen, skape et dynamisk miljø for sosio-juridisk forskning i Norge og fungere som et knutepunkt for et virtuelt globalt forskningssenter.

Tverrfaglig i sitt vesen

Gloppen er faglig leder for det nye senteret, som hun har jobbet iherdig i årevis for å få etablert. I åpningstalen sin understreket hun også det tverrfaglige aspektet ved senteret.

– Senteret skal være grunnleggende tverrfaglig. Det skal bringe samme forskere, studenter og utøvere fra ulike institusjoner og fagfelt som diskuterer spørsmål knyttet til hvordan lovverk og juridiske institusjoner fungerer. En særlig satsning er bruken av lovverk og juridiske verktøy for å mobilisere for sosial forandring og konsekvensene av slike strategier, sa hun.

I tillegg til samarbeid på innovativ forskning og kursvirksomhet, vil det også bli avholdt en årlig Law & Transformation Week i Bergen, som vil bli fylt opp med arbeidsverksted, offentlige foredrag, doktorgradskurs og arenaer for uformelt engasjement og debatt.

Bygger på tidligere samarbeid

Både Gloppen og andre av talerne under åpningen understreket det mangeårige samarbeidet mellom CMI og UiB, ikke minst innen sosio-juridisk forskning.

– Senteret er en videreføring av mer enn et tiår med omfattende samarbeid mellom CMI og UiB, og vår felles utforskning av sosiale og politiske funksjoner av lovverk og juridiske institusjoner, med et betydelig fokus på land i sør, sa Gloppen.

– Nå tilbyr senteret en institusjonell base for å videreutvikle og integrere ulik forskning på dette området og berede grunnen for nye og oppfinnsomme prosjekter som drar nytte av den kompetansen vi har bygget opp på tvers av institusjoner og akademiske fagfelt.

Senteret vil bidra til å gjøre innovativ forskning innen demokrati, lovverk og relaterte områder, både ved CMI og UiB, mer synlig – både i Norge og internasjonalt.

– Dette gir oss en infrastruktur for å rekruttere studenter, samle ressurser til kursing, seminarer og utvikling av ideer, og for å ta imot og nyttiggjøre oss gjesteakademikere, ikke minst fra det globale nettverket som utgjør en viktig del av senteret, forklarte hun.

Særlig fokus på juridiske institusjoner

Gloppen fremhevet forskning på juridiske institusjoner, eller det hun kalte “lawfare”. Dette omfatter verdensomspennende utfordringer, som gjenoppbygging av samfunn etter krig og konflikt, ta opp spørsmål knyttet til fattigdom og ulikhet, og utfordringer knyttet til endringer i klima.

Hun påpekte at siden dette bare er begynnelsen for senteret, så har man i første omgang konsentrert virksomheten om fire hovedtema.

– Til å begynne med har vi valgt fire tema: Juridisk mobilisering (eller lawfare), juridisk prosjektering, konfliktløsning og domstolenes funksjon, forklarte hun før hun og andre forskere knyttet til senteret utdypet dette gjennom konkrete prosjekter det vil bli arbeidet med.

Minimalt med byråkrati

Centre on Law & Social Transformation er noe Gloppen og hennes medforskere har jobbet i mange år for å få etablert. Hun er opptatt av at senteret ikke skal bli en stor byråkratisk organisasjon. Tvert imot vil senteret i utgangspunktet ikke ha egne ansatte, men nyttiggjøre seg personell og lokaliteter ved UiB og CMI.

Det viktigste er at senteret skal ha en sterk tilstedeværelse på nettet og i sosiale medier, slik at man kan bygge nettverk med et minimum av byråkrati. På den måten håper forskerne også å skape et senter som vokser organisk og som slik kan bidra til å ta opp perspektiver med en nedenfra-og-opp holdning heller enn å være tungt og toppstyrt. Dette i tråd med senterets mål om å fremme demokratiske rettigheter, både lokalt og globalt.