Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Feltrapport fra Østerbø (BIO102)

Trekjerner, bergmynte og myrvann opp på leggen

Studentene i BIO102 møter mange nye utfordringer når de begir seg ut på feltkurs på Østerbø i Aurlandsdalen og får prøve seg som ordentlige biologer

BIO102 Østerbø 2014 -  Studenter på Seter
"Artssammensetningen her tilsier at det har vært nylig seterdrift. Kan dere se hvor fjøset sto?" -Mari Jokerud
Photo:
Magnus Svendsen Nerheim

Main content

I begynnelsen av høstsemesteret sendes BIOs andreårs bachelor studenter på feltkurs til Østerbø i Aurlandsdalen i faget Organismebiologi 2 (BIO102). Kurset på Østerbø er ett av tre feltkurs i faget, strekker seg over 5 dager og har som formål å utvikle studentenes kunnskaper innenfor flere økologiske felter samt å generere artskunnskaper fra både det prokaryote og eukaryote domene. 

 

 «Vi ønsker ikke bare å gi studentene teoretiske kunnskaper», sier Lise Tingstad, PhD student ved BIO og Feltkursassistent i BIO102. «Det er viktig at studentene selv får lov til å prøve seg på de forskjellige metodene som brukes i kartleggingen og overvåkning av norsk flora og fauna som danner grunnlaget for å kunne undersøke endringer i og trusler mot det biologiske mangfoldet.»

 

I løpet av uka har studentene fått bryne seg på klassiske metoder for rekonstruksjon av tidligere klima, som kjerneprøver fra trær og myr, floristiske arts-areal plott som kan legges til grunn for miljøundersøkelser og identifikasjon av vegetasjonssoner, samt kjempet seg gjennom bestemmelseslitteraturen på jakt etter artsnavn for organismer funnet i felt.

 

Gaute Velle, Forsker ved UniMiljø og Professor II på BIO, lot studentenes egne ideer og forskningsinteresse være fremtredende i undervisningen av akvatiske evertebrater i løpet av uka. «Det er viktig at studentene aktivt involveres i egen undervisning og anvender kunnskapen de tilvenner fremfor å være passive mottakere» sier han. Studentene fikk velge mellom flere små en-dags forskningsprosjekter der de undersøkte forskjellige aspekter av akvatiske evertebraters miljøtilpasninger og utbredelse.

 

På vei ned Aurlandsdalen på jakt etter forskjellige vegetasjonssoner oppsummerer BIO102 student Mads Hauge ukas feltarbeid. «Jeg har definitivt lært mye nytt på feltkurset. Det er noe helt annet å gjøre ting «hands on» fremfor å lære det på forelesning, og det er nok denne kunnskapen som blir sittende». Selv med noe lengre arbeidsdager enn normalt og utfordrende latinske navn ser Hauge et stort utbytte av uka.  «Før kurset hadde jeg ingen stor interesse for verken planter eller insekter, men etter å ha sett hva vi kan bruke de til er det definitivt blitt mer interessant. I tillegg til fagkunnskapen har vi også fått lære en del overførbare egenskaper, for eksempel hvordan det er å planlegge et lite forskningsprosjekt og hvordan presentere av resultater, som det er definitivt er nyttig å ta med videre».