Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Informasjonsmøte om nye personsider på uib.no

Alle personsider skal i løpet av oktober overføres til den nye publiseringsløsningen for universitetets nettsider.

På møtet vil Kommunikasjonsavdelingen demonstrere den nye publiseringsløsningen for personsidene med særlig vekt på visning av CRIStin-data og bruk av emneord.

Møtet er åpent for alle, men særlig rolle 2-brukere eller andre resurspersoner som skal være involvert i lokal oppfølging av ansatte på enhetene i forbindelse med lansering av nye personsider på uib.no i oktober.