Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Svein Michelsen og Vibeke Erichsen i Profesjonshistorier

Instituttleder Svein Michelsen og Førsteamanuensis Vibeke Erichsen har bidratt i den nye boken "Profesjonshistorier".

Main content

Profesjonshistorier er redigert av Jan Messel og Rune Slagstad. Boken har over 20 bidragsytere, og forfattergruppen består av historikere, idéhistorikere, sosiologer, statsvitere og medieforskere.

 

Svein Michelsen har sammen med Knut Grove skrevet om lektorene, og Vibeke Erichsen om tannlegene.

 

Om boken

Profesjonshistorier er som en norgeshistorie, beskrevet via de sentrale profesjonene som formet det moderne Norge. I embetsmannsstaten (1814 - 1884) var offiserene, prestene, legene og fremfor alt juristene de førende profesjoner. Venstestaten (1884 - 1940) ble gjennom lærerne og lektorene skolefolkets storhetstid, men perioden brakte også frem nye faggrupper som ingeniører, arkitekter, tannleger, veterinærer og farmasøyter. I arbeiderpartistaten etter 1945 var tiden kommet for de nye samfunnsvitenskapene, anført av sosialøkonomene. Velferdsstaten var statsmakt og profesjonsmakt i gjensidig forsterkning, med sterk vekst i velferdsstatlige yrker: jordmødre, sykepleiere, fysioterapeuter, sosialarbeidere og psykologer. Også de siste tiårs oppbrudd fra arbeiderpatistaten behandles med økonomenes forskyvning fra stat til marked, og med revisorene som ekspanderende gruppe. Hit hører også profesjonaliseringen av journaliststanden.