Home
Administrative Development Prosject (at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Survey

Stor oppslutning om forundersøkelsen!

Styrkene våre
MN-administrasjonens styrker oppsummert i ordsky (fra forundersøkelsen)

Main content

Hele 88% prosent av de administrativt ansatte (95 personer) deltok i forundersøkelsen som ble sendt ut 3. oktober 2014. Arbeidsgruppene har fått en svært god start på arbeidet!

3. oktober 2014 sendte arbeidsgruppelederne ut en survey til alle administrativt ansatte ved fakultetet. Inkludert i denne gruppen er også instituttledere og dekan. Svarfrist var satt til 13. oktober.

Undersøkelsen ba om innspill på styrker og svakheter, om tidstyver og forslag til raske tiltak. I tillegg ble de ansatte spurt om hva som er viktig for at utviklingsprosjektet skal engasjere den enkelte på en god måte og hva som skal til for at dette skal oppleves som et meningsfullt prosjekt for den enkelte.

Responsen var overveldende, 88% deltakelse og svært mange gode innspill. Innspillene er nå oversendt oppsummert til Prosjektgruppen og som utførlige delrapporter til de tre arbeidsgruppene som skal ta dem i bruk allerede i sine første møter.

Det arbeides nå med hvordan vi kan sikre at også vitenskapelig og teknisk ansatte, PhD og studenter kan få komme med sine innspill.

TUSEN TAKK til alle som deltok!