Home
Administrative Development Prosject (at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forundersøkelse

Innspillene fra forundersøkelsen

MN-administrasjonens styrker
Respons på spørsmål 7 - Hva er våre viktigste styrker?

Main content

Oppsummering fra forundersøkelsen

 

Arbeidsgruppene har fått overlevert undersøkelsen i sin helhet (for sitt ansvarsfelt). Arbeidsgruppelederne er eiere undersøkelsen og har hele rapporten, totalt 44 sider med innspill. Resultatene/innspillene fra forundersøkelsen (vist som tabeller og i stikkord) finnes på lenkene til høyre, våre viktigste styrker er oppsummert i ordskyen over. 

Tusen takk til alle som har bidratt!

 

Spørsmålene i undersøkelsen:

Spørsmål 1-6: Detaljer om avsender

Spørsmål 7: Hva er våre viktigste styrker i MN-administrasjonen?

Spørsmål 8-10: Innspill til arbeidsgruppene

Spørsmål 11: Hva er de mest utfordrende interne tidstyvene du støter på i din arbeidshverdag?

Spørsmål 12: Ser du tiltak (QuickWins) som vi bør gjennomføre raskt i MN-administrasjonen?

Spørsmål 13: Avsluttende tips til oss:

Hvordan skal vi klare å engasjere deg på en god måte?

Hva er viktig for at du skal synes at dette er et prosjekt som gir mening?

Spørsmål 14: Har du andre kommentarer?