Home
Paleoenvironmental research group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kvernstein – norske kvernsteinsbrudd

Kvernsteinsparken i Hyllestad
Fra Kvernsteinsparken i Hyllestad. Amanda er guide og viser en stor vasskvernstein som står igjen i berget. Hoggeredskapene sees i forkant.
Photo:
Ø. J. Jansen

Main content

Kunnskap om norske kvernsteinsbrudd og kvernstein fra de norske kvernsteinsbruddene har lenge vært et neglisjert forskningsfelt – bortsett fra undersøkelsene av bruddene ved Hyllestad i Sogn der det er påvist drift fra omkring år 700 e. Kr. Det tverrfaglige forskningsprosjektet ”Kvernsteinslandskap i Norge” (2009-12) samlet mye ny kunnskap som har lagt grunnlag for videre studier. Geologenes rolle i prosjektet var geologisk kartlegging og beskrivelse av bergartene i bruddene og – ikke minst – å utarbeide kriterier for identifikasjon av kvernstein fra samtlige brudd. Dette har gjort det mulig å påvise kvernstein fra norske brudd både i museumssamlinger og i ulike funn-sammenhenger – et viktig bidrag til historien om kvernsteinshandelen. Det er bl.a. påvist at kvernstein fra Hyllestad i Sogn har funnet veien til bl. a. Island, Færøyane, Danmark og Tyskland i vikingtid og middelalder.

 

For mer informasjon kan du ta kontakt med Øystein J. Jansen