Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kort om ARK

Representanter fra universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim har sammen med en gruppe forskere fra UiO og NTNU, utviklet et nytt verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser.

ARK - tilpasset sektorens utfordringer

ARK er tilpasset sektoren gjennom kunnskap om egenart og rammebetingelser, og kan brukes til å kartlegge alle viktige aspekt av psykososiale arbeidsmiljø, både belastninger og ressurser, slik at kravene som ligger i arbeidsmiljølovgivningen, tilfredsstilles. Bruken av ARK danner også grunnlag for utviklingstiltak innen områdene personal, organisasjon og ledelse. 

Spørreskjema KIWEST

Spørreskjema KIWEST (Knowledge Intensive Work Environment Survey Target) benytter valide og reliable måleinstrument, og har et teoretisk og forskningsbasert fundament som har som mål å undersøke forhold rundt jobbkrav, arbeidsorganisasjon og jobbinnhold, mellommenneskelige forhold, ledelse, forskning og innovasjon, som gir grunnlag for oppfølgingstiltak. 

ARK Research Platform

Alle data fra kartleggingene inngår i en database (ARK Research Platform) for oppbevaring av data fra gjennomførte undersøkelser. Databasen er underlagt strenge krav til anonymitet og forskningsrelevans, og driftes ved NTNU. Databasen er tilgjengelig for forskning for å gi økt kunnskap om forhold av arbeidsmiljø- og klimamessig karakter i sektoren.

Styring og drift

NTNU eier ARK. ARK har en styringsgruppe med representanter fra flere universiteter og høgskoler. Prinsipielle avklaringer og ivaretakelse av intensjonene i ARK er de viktigste fokusområdene for styringsgruppen. Detaljer om forvaltningen av ARK er nedfelt i en egen juridisk avtale mellom de fire universitetene som har utført størstedelen av utviklingsarbeidet.

ARK, inkl. spørreskjema KIWEST, er utviklet av midler tildelt sektoren. NTNU, som driftsansvarlig, leverer støtte til bruk av ARK etter selvkostprinsippet. I første omgang er det kun medlemmer i UHR som tilbys støtte.