Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
STRUKTURDEBATT

Rektor om samarbeid med HiB: Gode naboer, ikke samboere

- Jeg har vanskelig for å forstå hvordan en fusjon med UiB kan bidra til å realisere HiBs ønske om et profesjonsuniversitet på Vestlandet, skriver rektor Dag Rune Olsen ved UiB i Bergens Tidende 24.10.14.

Rektor Dag Rune Olsen
UiB ønsker et nærmere og mer forpliktende samarbeid med HiB, med sikte på å skape faglige synergier. Dette kan vi få til innenfor lærerutdanning, helsefag og ingeniørfag også uten en fusjon, skriver rektor Dag Rune Olsen i Bergens Tidende 24.10.14.
Photo:
Eivind Senneset

Main content

- I en artikkel i Bergens Tidende 24.10.14, kan man lese om muligheten for en fusjon mellom Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. I den forbindelse ønsker jeg å komme med noen oppklaringer og presiseringer, skriver Olsen i et svarinnlegg.

- Det som gir grunnlag for misforståelser i den nevnte BT-artikkelen er at jeg fremstilles som positiv til ideen om en sammenslåing. Det jeg derimot er positiv til er å utrede videre muligheter.

Les hele innlegget i Bergens Tidende her.