Home
Communication Division

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ekspertliste

Forskere om ekstremvær, ras og flom

Vil vi oppleve stadig mer ekstremvær i årene fremover? Hvorfor er det så vanskelig å beregne når et fjell vil rase? Spør gjerne en UiB-forsker.

Main content

Asgeir Sorteberg, professor ved Geofysisk institutt
Tema: Ekstremvær i fremtiden, historiske værdata, meteorologi generelt
Kontakt: 55 58 26 93 / 993 31 912, Asgeir.Sorteberg@uib.no

 

Atle Rotevatn, professor ved institutt for geovitenskap
Tema: Overvåking av fjellpartier, hvordan ras utvikler seg, geologi generelt
Kontakt: 55 58 33 90 / 481 09 959, Atle.Rotevatn@uib.no

 

Jostein Bakke, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras, flom, endringer i isbreer, klimaendringer, Arktis
Kontakt: 55 58 35 03 / 992 73 343, Jostein.Bakke@uib.no

 

Atle Nesje, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras, flom og endringer i isbreer
Kontakt: 55 58 36 02 / 913 92 574, Atle.Nesje@uib.no

 

Haakon Fossen, professor ved Institutt for geovitenskap
Tema: Ras og rassikring, geologi generelt
Kontakt: 55 58 34 95 / 970 18 795, Haakon.Fossen@uib.no

 

Denne ekspertlisten er utarbeidet av mediekontaktene ved Kommunikasjonsavdelingen: mediekontakt@uib.no / www.uib.no/presserom