Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Helse

Forskere undersøker tannlegens meldeplikt til barnevernet

I fjor fikk barnevernet 490 bekymringsmeldinger om omsorgssvikt fra offentlige tannklinikker. Et nytt forskningsprosjekt skal øke kunnskapen om meldeplikt, slik at flere barn kan få hjelp.

En tannlege behandler en gutt som sitter i tannlegestolen
Alle barn i Norge blir innkalt til tannhelsetjenesten jevnlig. Hvis tannlegen mistenker at et barn blir utsatt for omsorgssvikt eller overgrep, skal han eller hun varsle barnevernet.
Photo:
Colurbox

Main content

Tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som kaller inn alle barn mellom tre og 18 år til jevnlige kontroller. Tannleger og tannpleiere har derfor en unik mulighet til å oppdage tegn på overgrep og omsorgssvikt.

Den som oppdager slike tegn, har meldeplikt til barnevernet.

 

I tvil om når de skal melde fra

Denne uka blir nesten 1700 tannleger og tannpleiere i offentlige tannklinikker over hele landet invitert med i en spørreundersøkelse om meldeplikten. Forskere fra Universitetet i Bergen og Tannhelsetjenestens kompetansesenter vest vil samle erfaringer både fra dem som har meldt fra om sin bekymring, og dem som ikke har gjort det. 

– Nesten alle tannleger og tannpleiere jeg har snakket med, har møtt barn og unge i jobben sin som de mistenkte hadde det vanskelig. Men det kan være utfordrende å vurdere hvor alvorlig problemet er, og mange har endt opp med å ikke melde fra, forteller Ingfrid Vaksdal Brattabø.

Hun har selv jobbet i den offentlige tannhelsetjenesten og tar nå doktorgrad på temaet tannhelse og barnevern. 

De siste årene har barnevernet fått stadig flere bekymringsmeldinger fra tannklinikker. Mørketallene er likevel store. En nordisk undersøkelse viser at om lag 10 prosent av alle barn har opplevd en eller annen form for omsorgssvikt. 

 

Vil lære mer om faresignalene

Målet med forskningsprosjektet er å øke kunnskapen om meldeplikt og bidra til bedre samarbeid mellom tannhelsetjenesten og barnevernet slik at flere barn får hjelp. Prosjektet er det første i sitt slag i Norden, og forskerne håper resultatene kan komme til nytte også i andre land. Prosjektleder Ragnhild Bjørknes er førsteamanuensis ved HEMIL-senteret ved UiB.

En forstudie blant tannleger og tannpleiere i Akershus viser at ni av ti ønsket mer kunnskap om tema knyttet til meldeplikten. Nå går spørreundersøkelsen ut til tannklinikker over hele landet. I tillegg skal forskerne studere lovtekster og intervjue ansatte i barnevern og tannhelsetjeneste.

– Vårt håp er at de ansatte i tannklinikkene kan bidra til å oppdage og hjelpe sårbare barn ved å sende en bekymringsmelding til barnevernet. Vi har alle et ansvar for disse barna på lik linje med helsesøstre, leger, barnehageansatte, lærere og naboer, sier Brattabø.

Hun opplever at både tannleger, tannpleiere og lederne deres er engasjert i saken og ønsker å dele sine erfaringer og kunnskap med forskerne.