Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Per Lægreid til Aftenposten: kritisk til Forsvarsbyggs PR-bruk

Professor Per Lægreid er kritisk til Forsvarsbygg PR-bruk og stiller spørsmål om denne ressursbruken går utover tjenesteytingen.

Aftenposten har skrevet om hvordan Forsvarsbygg har brukt millioner på PR-tjenester og markedsføring, i tillegg til flere årsverk internt som jobber med PR og kommunikasjon. Det har ført til en debatt om dette er god bruk av offentlige ressurser.

Forsvarsbygg er en statlig etat og har blant annet brukt penger på å markedsføre seg selv overfor Forsvaret. Professor Per Lægreid stiller spørsmål om ressursbruken på PR kan gå utover Forsvarsbyggs samfunnsoppdrag.

"Det fremstår som rart når man bruker PR-konsulenter for å «selge til seg selv», spesielt i en situasjon der man har monopol. Det virker som om dette er en trend som brer om seg og blir mer ressurskrevende, og da må man spørre seg om det går på bekostning av den faktiske tjenesteytingen man skal drive med."

Lægreid påpeker at det er vanskelig å slå fast at PR-bruk gjør staten mer effektiv, eller at det fører til bedre tjenestekvalitet.

Professor Åge Johnsen (HiOA) og Professor Peggy Brønn (BI) er også kritiske til PR-bruken.

Nyhetsartikkelen kan leses via lenken til høyre.