Home
Department of Clinical Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Disputas - Line Iden Berge

Disputas for doktorgraden ved Universitetet i Bergen, Line Iden Berge

UNIVERSITETET I BERGEN

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Line Iden Berge

 

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Klinisk institutt1

Hovedveileder: Professor Trond Riise

 

Prøveforelesning: Torsdag, 4. desember 2014 kl. 10.15

Oppgitt emne: “Komorbiditet mellom diabetes og depresjon – mulige patofysiologiske mekanismer”

Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65

 

Disputas: Torsdag, 4. desember 2014 kl. 12.15

Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel:       “Depression and migraine comorbid to diabetes. Epidemiological studies utilizing data from the Norwegian Prescription Database and the Hordaland Health Study”

1. opponent: Professor Steinar Krokstad, NTNU, Trondheim

2. opponent: Seniorforsker Kari Furu, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo

3. medlem av komiteen: Professor Sturla Gjesdal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av Professor emeritus John Gunnar Mæland.

Åpent for alle interesserte