Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Kjersti Gjuvsland med kronikk i BT om klimaendringer og naturskadeerstatning

Stipendiat Kjersti Gjuvsland har skrevet en kronikk i Bergens Tidende der hun etterlyser en debatt om hvordan Norge kan sikre seg bedre mot fremtidige klimautfordringer.

Gjuvsland tar utgangspunkt i kontrasten mellom at Norge nylig ble kåret til det landet i verden som er best forberedt på klimaendringer, og skadene i Odda, Voss og Flåm etter flommen. Hun påpeker at erstatningssystemet er robust, men stiller spørsmål om det blir gjort nok for å sikre mot fremtidige klimautfordringer.

 - Noreg er best i klassen på å dekke tap i etterkant av hendingar, og å få samfunnet på beina igjen snarast mogeleg. Det som derimot kan vera ei alvorleg problemstilling er om det faktisk er slik at erstatningssystemet verkar som ei «sovepute», og dermed står i vegen for sikring og tilpassing for å unngå naturskadar.

 

Kronikken kan leses via lenken til høyre.