Home
The HSE-gateway

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

CIM

CIM er UiBs støtteverktøy for sikkerhet og beredskap, samt registrering og oppfølging av feltarbeid, tokt og gruppereiser.

Main content

Systemet benyttes av resurspersoner ved enhetene i arbeid med:
 

 • Beredskapshåndtering ved fakultet og avdelinger
  • Inneholder beredskapsplan med tiltakskort
  • Krisehåndtering med varsling og loggføring
  • Pårørendehåndtering
    
 • Registrering og oppfølging av feltarbeid, tokt og gruppereiser ved institutt og enheter
  • Digital registrering av reisen og og digitale feltkort for ansatte/studenter
  • Ansatte/studenter knyttet til reisen kan varsles ved behov på e-post, SMS og telefon
  • Ansatte skal oppdatere pårørendeinformasjon i Selvbetjeningsportalen (DFØ)
  • Studenter skal oppdatere pårørendeinformasjon i CIM (uib-cim)

Alle ansatte og studenter har bruker i CIM, men tilgangen er rollestyrt.