Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Pris

Belønner god studiekvalitet og talent for å skape godt læringsmiljø

Emnet «Praktisk Informasjonsarbeid» får pris for særlig vellykket studiekvalitet. Professor Anne Berit Guttormsen blir hedret for sin evne til å ta vare på studentene.

Ugleprisen
Kristian Bjørkelo og Ivar Utne mener «Praktisk informasjonsarbeid» ikke bare gir nyttig arbeidserfaring til studentene, men at det også gir arbeidslivet erfaring med hvor bred kompetanse studentene har.
Photo:
Ingrid Endal

Main content

Ugleprisen og Læringsmiljøprisen for 2014 ble delt ut den 10.desember. Prisvinnerne var både ydmyke og takknemlige for prisene på henholdsvis 100 000 og 50 000 kroner.

– Vi synes det er flott at arbeidet med knytte studenter til arbeidslivet via praksis får denne type oppmerksomhet. Vi håper at dette signaliserer en økt interesse for praksis, sa førstekonsulent Kristian A Bjørkelo. Sammen med Ivar Utne, førsteamanuensis i nordisk språk står han bak «Praktisk Informasjonsarbeid".

– Dette er en pris vi har vunnet sammen! Jeg hadde ikke klart å skape læringsmiljøet vi har i dag uten støtte fra mange av dem jeg jobber med, sa Guttormsen, professor ved Klinisk Institutt 1.

Hun trakk frem Kirurgisk serviceklinikk, Studentene på Ferdighetssenteret, i BAMS, Norsk folkehjelp avdeling Haukeland og Bergen Akuttmedisinske studentforening, som dem hun ønsket å dele prisen med.

Holder seg oppdatert gjennom kontakt med arbeidslivet

Praktisk informasjonsarbeid kombinerer teori og praksis. Studentene får teoretisk og metodisk innsikt i hvordan kommunikasjonsarbeid kan foregå. De trener på praktiske kommunikasjons- og informasjonsoppgaver, og har et praksisopphold i arbeidslivet.

Ifølge Juryen fikk emnet tildelt Ugleprisen for "flere års vellykket arbeid med å knytte UiBs studenter til arbeidslivet og få arbeidslivet i tett kontakt med undervisningen ved UiB."

– Faglærerne, og den jevne kontakten med arbeidslivet, er en pådriver for at faget er oppdatert. De har en stadig fornyelse av pensum og undervisning. Vi mener nøkkelen til suksess har vært å tenke nytt om læringsutbyttet til studentene, hvor fokus er på de praktiske ferdighetene som studentene får i løpet av et bachelorstudium, sa Oddrun Samdal, viserektor for utdanning.

 

Studentene oppdager skjulte talenter

– Studentene får øynene opp for alt de kan, fortalte Utne, den sentrale fagpersonen på emnet.

– Å oppdage egne ressurser er en åpenbaring for mange av studentene. De er ikke alltid klar over hvilke kunnskaper de faktisk har, suplerte Bjørkelo, som både administrerer og underviser på emnet.

 

Ærlighet er viktig for godt læringsmiljø

Ifølge Juryen fikk Anne Berit Guttormsen Læringsmiljøprisen fordi hun «utmerker seg ved å legge til rette for et godt læringsmiljø for studentene gjennom en sterk faglig, pedagogisk og sosial innsats.»

– Hun har et sterkt fokus på aktivisering av studenter i undervisningssituasjonen og skaper stor entusiasme for faget sitt, sa Samdal.

Hva skal til for å skape et godt læringsmiljø?

– Et godt læringsmiljø starter med at vi er trygge på hverandre. Jeg mener blant annet det er viktig med klare meldinger, begge veier. Ros er lett, men å formidle at noe ikke er så bra, er vanskelig. Begge deler er gjensidig viktig for å oppnå læring og et godt læringsmiljø. Jeg vil også legge til at en åpen dør, vennlighet, strenghet, ros, ris og ærlighet er viktige ingredienser i et godt læringsmiljø, sa Guttormsen.