Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Digital eksamen

Halvparten tar digital eksamen

Rundt 700 av de 1250 studentene som fikk tilbudet om digital skoleeksamen i 2014 byttet penn og papir med PC.

Digital eksamen
UiB arbeider for å være ledende innen digital læring og formidling innen 2017. (Bildet er arrangert).
Photo:
Helge Skodvin

Main content

I ukene før jul har så langt 460 UiB-studenter latt penn og papir ligge og skrevet eksamen på egen datamaskin. Dersom man regner med pilotprosjektet med digital skoleeksamen som UiB gjennomførte i vår, har rundt 700 av 1250 som fikk tilbudet tatt i mot tilbudet om å benytte egen datamaskin på skriftlig skoleeksamen.

– Vi tilbyr digital eksamen fordi vi mener det fører til at studentene får en bedre eksamenssituasjon og skriver bedre, siden de er vant til å skrive på PC, sier viserektor for utdanning Oddrun Samdal, som leder DigUiB.

 

Egen datamaskin

I år er det første gang Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr digital skoleeksamen på studentens eget datautstyr. Det betyr at studentene kan bruke egen PC som skrivemaskin, eller låne datamaskin av UiB.
Ved hjelp av et dataprogram blir maskinen blokkert, slik at studentene verken får tilgang til egne filer eller internett. De har kun tilgang til et tekstbehandlingsprogram. Sensorene går inn i samme system og får enkel tilgang til besvarelsene.

– Studentene sier at de får konsentrert seg mer om besvarelsene og innholdet, istedenfor å bruke tid på å skrive fint for hånd. I tillegg er det mange som sier at de setter pris på å kunne redigere teksten underveis, sier seniorkonsulent Morten Fahlvik, ved Studentadministrativ avdeling, som er administrativ prosjektleder ved DigUIB.

– Mange sier også at de ikke vant til å skrive med penn og papir og setter dermed pris på å kunne benytte datamaskin, sier han.

Når studentene besvarer eksamen på PC lagres hver eneste bokstav automatisk på en server. Studentene kan få låne maskin dersom noe går galt med sin egen. Det er også IT-vakter tilstede, dersom noe går galt.

– Systemet har fungert bra så langt. Det har kun  oppstått småting som vår tekniske beredskap har håndtert uten problemer, sier Fahlvik.

 

Digital for alle

Samdal sier at innføringen av digital eksamen er et ledd i UiBs overordnede digitale strategi og en del av DigUiB-programmet. Et av delmålene er at 30 prosent av alle skoleeksamener skal være digitale i 2015 og at alle slike eksamener skal være digitale i 2017. 

Hovedmålet med DigUiB-programmet er at UiB gjennom sine aktiviteter skal være ledende innen digital læring og formidling i 2017. I dette arbeidet vektlegges studentaktiv læring og andre vurderingsformer enn skoleeksamen.

– Vi ligger godt an til å nå målet for 2017. Vi har brukt mye tid til å kvalitetssikre datasikkerheten og føler oss trygge på at den digitale eksamensløsningen  fungerer som den skal, sier Samdal.

Trygge studenter

Gitt at mange studenter velger bort muligheten for å gjennomføre digital eksamen, jobber DigUiB nå med å finne ut hvorfor de ikke tar i mot tilbudet som de har fått.

– Det er viktig for oss at studentene er trygge på at dette er en sikker eksamensform. Etter hvert som erfaringene fra de som har gjennomført digital eksamen kommer ut, regner vi med at den første usikerheten hos studentene avtar og at flere vil ta i mot tilbudet neste semester, sier Samdal.

I år har studenter ved ett eller to emner ved samlige fakultet fått tilbud om digital skoleeksamen.

– Målet er at vi kan tilrettelegge for at alle fag ved UiB tilbys en digital løsning, enten som skoleeksamen eller gjennom andre ordinære vurderigsformer som mappevurdering og hjemmeksamen, sier Samdal. 


Internett neste

Hun ser for seg at det etter hvert også kan bli mulig å tilby digitale skoleeksamensløsninger der det også er mulig å bruke internett.

– Utfordringen ligger i å lage gode eksamensoppgaver som kartlegger læringsutbyttet, sier sier viserektor Oddrun Samdal.

Les også: UiB-hverdagen blir digital.