Home
University of Bergen Library

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Kurs fra Bibliotek for medisin

Kurs i systematiske oversikter den 10. mars 2021 (Zoom)

Gratis kurs for ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet og Helse Bergen

Å skrive en systematisk oversikt (Systematic Review) er blitt vanlig innen medisin og helsefag. Det stilles metodiske krav til denne type kunnskapsoppsummeringer.

Kurset er en introduksjon og gjennomgår følgende punkt:

- Hva er en Systematic Review
- Oversikt over databaser
- Forberedende søk
- Innhold i en protokoll
- Dokumentasjon av søkestrategier
- Verktøy for videre datahåndering og kvalitetsvurdering
- Rapportering
- Bibliotekets rolle

Demonstrasjon og øvelse på PC. Kursspråket er norsk.
Maksimum 30 deltakere, minimum 5. Zoom-lenken til kurset vil bli sendt ut noen dager i forkant.

For spørsmål om kurset, ta kontakt med Regina Küfner Lein.

Vil du lære søketeknikker  - se vårt kurstilbud om Pubmed og Embase
Vil du lære å bruke EndNote - se vårt kurstilbud om EndNote