Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Marin forskning

Marin forskning blant verdens beste

Marin forskning og utdanning ved UiB har imponerende høy kvalitet og flere miljøer i verdensklasse, mener et internasjonalt panel.

Isfjell ved Grønland, illustrasjonsbilde
Bergen er et kraftsentrum innen den marine, internasjonale forskningen, mener et internasjonalt panel som har evaluert UiBs marine satsningsområde.
Photo:
Frode Ims

Main content

Marin forskning og utdannelse er ett av UiBs to hovedsatsningsfelt. I tråd med UiBs strategiske plan skal satsningsområdene evalueres, og et internasjonalt vurderingspanel har nå levert sin rapport på det marine området. Evalueringen av utviklingsrelatert forskning, UiBs andre satsningsområde, er klart på nyåret.

I rapporten påpeker panelet at de er imponerte over den generelle kvaliteten på marin forskning og utdanning. UiB er internasjonalt anerkjent for fremragende forskning innenfor flere ulike marine fagfelt, og for fremragende utdanning innenfor visse marine disipliner.

 

– Bergen et marint kraftsentrum

Noen av de marine forskningsgruppene i Bergen er blant de mest anerkjente i verden, i følge rapporten. Bergen blir beskrevet som et kraftsentrum innen  marin forskning internasjonalt, med politisk påvirkningskraft både nasjonalt og internasjonalt.  

Dag Rune Olsen, rektor ved UiB, mener det er riktig og nyttig å evaluere satsningsområdet.

– Evalueringen forteller oss at vi har mange fremragende forskningsmiljøer innen den marine forskningen. Noen er i verdensklasse. Men evalueringen forteller meg også at struktur og organisering kan bli bedre, og det vil føre til at forskningen vil lykkes enda mer enn det den gjør i dag. Disse tiltakene har UiB ansvaret for, sier rektor.

Les hele rapporten her (pdf).

 

Et komplekst forskninglandskap

Evalueringen peker nemlig på organiseringen av satsningsområdet som et svakt punkt. Panelet hadde vansker med å forstå hva det egentlig innebærer å være et strategisk forskningsområde ved UiB, og ble overveldet av kompleksiteten i det marine forskningslandskapet i Bergen. 

– Evalueringen viser at vi bør tenke oss godt om hvordan vi skal organisere den marine forskningen, og få en faglig merverdi av det, sier Olsen.

 

Nøkkel i strategiarbeidet

Gjeldende strategi for Universitetet i Bergen utløper i 2015, og arbeidet med en ny overordnet strategi for institusjonens planer og hovedsatsinger fra 2016 pågår nå. Etter planen er strategien klar i mai 2016. Evalueringen av den marine forskningen og utdannelsen er en viktig nøkkel i arbeidet med en ny strategi, mener rektor. 

­–  Vi skal tenke oss nøye om og finne den beste måten å organisere slike satsninger, skape tverrfaglig samarbeid, sikre kvalitet og synliggjøre forskningen. Og det er en del av strategien, sier rektor.