Home
Department of Biological Sciences (BIO)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Minneord: Bente Theting Høgh (1943-2014)

Bente Høgh sovnet stille inn i sitt hjem den 3 desember, etter lang tids sykdom.

Bente Høgh
Bente Høgh
Photo:
Wenche Telle

Main content

Bente arbeidet som avdelingsingeniør ved Universitetet i Bergen, først ved Biokjemisk institutt (Lab D) og senere ved Molekylærbiologisk institutt (Lab 4), - i nesten 27 år, før hun pensjonerte seg i 2006. Hun var knyttet til forskningsgruppen som arbeidet med bakteriecellevegger og, senere, munnhulebakterien Fusobacterium nucleatum og den metanspisende produksjonsbakterien Methylococcus capsulatus. Hun var en meget viktig del av forskningsgruppen hun var knyttet til og var en aktiv bidragsyter i forskningsteamet, ikke sjelden som medforfatter på vitenskapelige publikasjoner. Hun deltok også på flere nasjonale, vitenskapelige møter. I laboratoriets daglige drift hadde Bente en sentral lederfunksjon; særlig i opplæring av nye studenter, stipendiater og, ikke minst, de unge lærlingene som kom fra videregående skole. Spesielt for disse betydde Bente mye. Hun innarbeidet selv stadig nye metoder og instrumenter og var en dyktig instruktør for andre etterpå. Hun var meget selvstendig i arbeidet både med forsøksoppsett og gjennomføring av forsøkene. Hennes journaler var eksemplariske og hun lagret både forskningsmateriale og data på en perfekt måte, alltid lett å finne tilbake til, selv mange år etter at hun sluttet. Bente var alltid beredt til å justere sin arbeidstid etter behov, det vil si: etter forsøkenes behov. Bente bidro alltid til fellesskapet og tok gjerne på seg verv i styrer, råd og utvalg. Hun var hele tiden sosialt engasjert, blid og positiv og en viktig miljøskaper. Vi er mange som nå minnes en kjær kollega og en god venn og våre tanker går til Bentes mann, barn, og barnebarn som har mistet en kjær kone, mor og bestemor.

Venner og kolleger ved 

Molekylærbiologisk institutt