Home
Study of Religions

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Temaomtale RELVI250

Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap (tilbys i vårsemesteret)

Ei samling av mange tibetanske munkar.
Photo:
flickr/ Wonderlane

Main content

Dersom du ønsker å oppnå en bachelorgrad med spesialisering i religionsvitenskap, og slik kvalifisere for opptak til masterstudiet, må du ta RELVI250 Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap. For å oppnå et fulltidsstudium bør RELVI250 kombineres med et av spesialiseringsemnene (som for eksempel RELV202SEM, RELV212, RELV213, RELV221 eller RELV224), men det er ikke noe krav.

RELVI250 baserer seg på RELV101 Innføring i religionsvitenskap og de andre emnene på 100-nivå (RELV102, 103, 105). RELVI250 gir anledning til å systematisere den brede empiriske kunnskapen og å fordype den teoretiske diskusjonen fra 100-nivået. Dette skjer ved at du skriver en oppgave, den såkalte bacheloroppgaven. Tema velger du selv, men det må være av en systematisk karakter. Det vil si at du trekker inn empiriske eksempler tatt fra minst to forskjellige religiøse tradisjoner.

Det tilbys frivillig veiledning ved valg av tema («åpen veiledning»). Ved et symposium presenterer studenter utkast til oppgavene sine, både for hverandre og for faglærerne.

Emnet inneholder også en innføring i relaterte systematiske disipliner, nemlig religionspsykologi, religionssosiologi og religionsantropologi. Samtidig gis det en fordyping i sentrale begrep innenfor religionsforskning. Dette avholdes i form av fire seminarer (obligatorisk oppmøte).