Home
Lifestyle epidemiology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Resultater fra CVDNOR prosjektet

Ett hjerteinfarkt hvert 41. minutt

Mellom 2001 og 2009 ble 115.000 nordmenn lagt inn på sykehus med sitt første hjerteinfarkt. Den gode nyheten er at flere og flere overlever.

UNIK berg 04

Producer:
© Copyright UNIKARD, All rights reserved

Main content

Enxhela Sulo forteller i denne videoen om sin artikkel som tar for seg tall fra CVDNOR-prosjektet. 

Les mer på Unikard sine sider.
(Unikard er en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning. UNIKARD omfatter all hjerte- og karforskning, men med hovedvekt på epidemiologi/registerforsknig, hjertesvikt og hjerte- og karkirurgi).