Home
Department of Foreign Languages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
prisvinner

UiB-professor tildelt Costa Ricas gjeveste kulturpris

Miguel Angel Quesada-Pacheco, professor i spansk lingvistikk, har fått tildelt Costa Ricas mest prestisjefulle kulturpris, Premio Magón.

Bilde av Miguel Angel Quesada-Pacheco
Miguel Angel Quesada-Pacheco har blitt tildelt Costa Ricas mest prestisjefulle kulturpris.

Main content

Miguel Angel Quesada-Pacheco har fått den høythengende prisen for sin forsking innen lingvistiske studier, skriver Semanario Universidad, nyhetsavisen ved Universitetet i Costa Rica.

Ifølge juryen har arbeidet til Quesada-Pacheco gitt et grunnleggende bidrag til kunnskap om særegenhetene i spansk språk i Costa Rica og Mellom-Amerika.

Juryen fremhevet også hans forskning på Costa Ricas urfolksspråk, som har vært under svært sterk sosial og kulturell påvirkning. Forskningen hans har muliggjort redningen og spredningen av denne språklige arven.

Quesada-Pacheco er professor ved Institutt for fremmedspråk ved UiB, men har for tiden et år forskningsfri. Denne perioden benytter han til å samarbeide med Universitetet i Costa Rica, hvor han blant annet holder foredrag og forelesninger.

Miguel Angel Quesada-Pacheco intervjues her i forbindelse med prisen:
La gente no habla bien ni mal, solo habla (La Nación)


Forsker på språklig identitet og variasjon

I sitt virke ved Universitetet i Bergen har Quesada-Pacheco ledet flere store forskningsprosjekter innen spansk lingvistikk.

Prosjektet Språkleg variasjon i Mellom-Amerika tar sikte på å skildre det nåtidige spanske språket i Mellom-Amerika med alle deres varianter, et tradisjonelt sett nokså ukjent forskingsområde. Han tar utgangspunkt i felles metodologiske grunnlag såvel innenfor dialektologi, særlig språkgeografi, og sosiolingvistikk.

Sammen med forskerkollega Ana Beatriz Chiquito ledet han i perioden 2009-2012 prosjektet Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-speaking Latin America. De fikk 5,5 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet, knyttet til seg rundt 30 vitenskapelige assistenter, gjennomførte 8000 intervjuer i 20 spansktalende land, og kartla slik språkholdninger og språklig identitet i hele den spansktalende verden.

Sistnevnte prosjekt er trolig det største forskningsprosjektet i denne delen av verden. Mer om dette prosjektet kan du lese i sak fra 2009 i På Høyden:
Nyanser av spansk