Home
Department of Information Science and Media Studies

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet fra Vox Publica

Mediene og Facebook: "It’s complicated"

Det er vanskelig å beskrive relasjonen mellom norske medier og Facebook på en annen måte. Vi elsker trafikken de sender til oss. Vi hater at de stikker av med pengene.

Mediene og Facebook: "It’s complicated"
Photo:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Main content

2,2 mil­lio­ner av oss nord­menn bru­ker Face­book dag­lig, skal vi tro Face­bo­oks egne tall. Alle vi Facebook-brukere ser løpende et bilde av hva våre ven­ner og bekjente sys­ler med, eller hva de vil vi skal tro de sys­ler med.

Og vi ser redak­sjo­nelle saker våre ven­ner og bekjente mener er vik­tige nok til å dele med oss. Mange redak­sjo­nelle saker.

2014 så fød­se­len av de første norske nett­ste­dene som ene og alene er skapt for å utnytte denne dis­tri­bu­sjons­kraf­ten. Amedia-eide Buzzit er en av dem – og muli­gens den som har fått aller mest omtale – men det er mange som kjem­per om opp­merk­som­he­ten, skapt etter samme lest som ame­ri­kanske Buzz­feed og Upworthy.

Men også tra­di­sjo­nelle medier tap­per i økende grad inn i denne trafikkåren.

I en opp­sum­me­ring av en av mange 2014-endringer av hvilke saker Face­book viser deg i nyhets­strøm­men, opp­sum­merte nett­ma­ga­si­net Salon situa­sjo­nen slik: "Don’t rely on Face­book, but if you need to, it helps to be some­one Face­book has heard of, from print.

Les hele artikkelen til Pål Nedregotten i Vox Publica