Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Per Lægreid i DN: Politireformen er for ensidig

Professor Per Lægreid skriver i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv (29.01) at Politireformen er for ensidig, kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og resultatene er usikre. Han mener man bør være forsiktig med å innføre en stor reform, men heller prøve seg fram med mindre omstillinger slik at man kan justere kursen når man ser hvordan det fungerer i praksis.

Politimann
Photo:
Colourbox

I innlegget peker Lægreid på flere dilemmaer i organisering av politiet. Det er en spenning mellom sentralisering og desentralisering, struktur og kultur, og et unyansert skille mellom politikk og fag. Lægreid stiller spørsmål om hvordan man skal avveie ulike hensyn mot hverandre.

På den eine sida vil ein gjerne ha eit meir handlekraftig og effektivt politi som er i stand til å møte beredskapsutfordringar og terrorisme. På den andre sida vil ein også ha eit lydhørt lokalpoliti som er i stand til å førebyggje kriminalitet og som sikrar tilliten til politiet blant folk flest.

Lægreid tar også opp mangler med mål- og resultatstyring med tanke på de gjenstridige og sektorovergripende problemene politiet står ovenfor, og etterlyser mer debatt om disse utfordringene i Politireformen. Avslutningsvis råder Lægreid til mindre omstillinger der man kan prøve seg fram og justere kursen etter hvert som man får erfaringer med hvordan omstillingene virker i praksis.

 

Innlegget kan leses her eller via vedlegget til høyre.