Home
Quaternary geology and Paleoclimate

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

EXAM SPRING 2017

SUNNIVA RUTLDAL "Climate, Ocean Circulation, and Greenland Ice Sheet variability" (Main supervisor: Ulysses Ninnemann)

FRIDA SNILTVEIT HOEM "Climate, Ocean Circulation, and Antarctic Ice Sheet variability" (Main supervisor: Ulysses Ninnemann)

HÅVARD GRØNNEVIK - "Skreddersying av prepareringsteknikker for ulike bergarter til eksponeringsdatering" (Main supervisor: Henriette Linge)

 

EXAM AUTUMN 2016

FREDRIK KARLSEN - Geofysisk undersøking av Esmarkmorenen med tilhøyrande brerandavsetningar i Rogaland (Main supervisor: Jostein Bakke)

ESPEN VALVIK - Siste istids maksimum og deglasiasjon av nordlege Nordsjø; glasiale prosessar og landskapsformer (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

EINAR SÆRHEIM NILSEN -Pleistocene avsetningsmiljø i ytre deler av Norskerenna basert på 3D-seismiske data (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

REBEKKA HLIN RUNARSDOTTIR - "Foraminiferbiostratigrafi og paleoseanografi i sydsøtlige Norskehav" (Main supervisor: Hans Petter Sejrup)

 

EXAM SPRING 2016

OLIVER GRANT - The deglaciation of Kongsfjorden, Svalbard: mapping, provenance study and surface exposure dating of glacial erratics. (Main supervisor: Henriette Linge)

EMILIE RANDEBERG - Glasial erosjon på land gjennom kvartærperioden belyst ved leirmineralanalyse av Naustformasjonen, Midtnorsk sokkel. (Main supervisor: Henriette Linge)

CHRISTIAN SOLHEIM: Hav- og isdekke interaksjon i Lofoten-vesterålen gjennom siste istids maksimum. (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

ANNA KIEU-DIEM TRAN: Klimarelaterte holosene sedimentære prosesser i Sørfjorden (Ranafjorden). (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

EINAR TAULE: Paleostrøm og isbevegelse i karstgrotter på Reingardslia, Rana (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)

HELLE MALENE BENDIKSEN - Holocen forvitring på fjelloverflate (Main supervisor: Atle Nesje)

SOFIE BAKKEVIG VALHEIM - Skredfarekartlegging og berekning av utløpslengd for skred i Våtedalen, Gloppen og Jølster kommunar (Main supervisor: Atle Nesje)

KJERSTI NORLAND VISTNES - Skredfarekartlegging og berekning av utløpslengd for skred i Våtedalen, Gloppen og Jølster kommunar (Main supervisor: Atle Nesje)

IDUN VEFRING - Dynamiske glasiale ersojonsprosesser på Folgefonna (Main supervisor: Jostein Bakke)

KJERSTI HELLAND - Dynamiske glasiale ersosjonsprosesser på Ålfotbreen (Main supervisor: Jostein Bakke)

IDA FOLKESTAD OLSEN - Investigations of abrupt climate change offshore east Greenland continental margin during Marine Isotope Stages 3 and 5 (Main supervisor: Eystein Jansen)

 

EXAM AUTUMN 2015

JØRGEN BERGELAND - Sedimentære prosessar og avsetningsmiljø i indre delar av Norskerenna dei siste 15 000 år (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM SPRING 2015

CECILIE TELLEFSEN: Utbredelse, mektighet og transport av forurensete sedimenter i Bergen havneområde (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

LINDA THORSEN: Utbredelse, mektighet og transport av forurensete sedimenter ved S-Askøy og i Sørfjorden, Hardanger (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

HÅVARD FIKSEN - Skredfarekartlegging i Loddefjord (Main supervisor: Atle Nesje)

SILJE SMITH JOHNSEN - Isdynamikk og brekalving, Spitsbergen (Main supervisor: Atle Nesje)

INGUNN FARSUND - Isdynamikk på brear på Spitsbergen (Main supervisor: Atle Nesje)

HEIDI IMS: Karstifisering i Purdalen, Rana: et lengdesnitt (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)

CATHRINE ESPELAND: Karstifisering i Plurdalen, Rana: et tverrsnitt (Main supervisor: Stein-Erik Lauritzen)

MARIE SKIPENES LARSEN - Sen Weichsel foraminiferstratigrafi i Norskerenna; paloemiljø og sedimentgenese (Main supervisor: Hans Petter Sejrup)

TINE SØRBYE - Kalibering av fjordsedimenter og Klima på Sør Georgia (Main supervisor: Jostein Bakke

JANNICKE KUVÅS - Sedimentære prosessar og avsetningsmiljø i Byfjorden (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

MAGNUS SKIBELI HERREM - Kenozoisk utvikling av Lofotenmarginen basert på 2D seismiske data (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

LINA GISLEFOSS - Deglasiasjonen av Hornsund, Svalbard: kartlegging, provenansstudie og eksponeringsdatering av flyttblokker. (Main supervisor: Henriette Linge)

 

EXAM AUTUMN 2014

ØYVIND FLATAKER LIEN - Polygonalforkastninger langs den Nordøstlege Atlanterhavsmarginen (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM SPRING 2014

MARIANNE V. BORGE - Norskerennas deglasiasjonshistorie basert på seismiske profil, batymetriske data og sedimentkjerner  (Main supervisor: Hans Petter Sejrup)

DANIEL HESJEDAL WIBERG - Siste istids maksimum og deglasiasjon av Kongsfjordens isstrømsystem, W-Spitsbergen (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

IRENE EGELAND - Deglasiasjon av de ytre områdene av Hardangerfjordsystemet (Bømlafjorden) (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

TONJE ELVIK NILSEN - Askestratigrafi og utbredelse av store askeutbrudd de siste ca. 40 ka i marine sedimentarkiver i Norskehavet.(Main supervisor: Haflidi Haflidason)

 

EXAM AUTUMN 2013

MATS LIND HELGHEIM (Now in Statoil ASA, Bergen) -Seismisk stratigrafi og sedimentære prosesser langs vestmarginen av Grønland (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM SPRING 2013

CAMILLA LØLAND - Distale turbiditter i Lofotenbassenget - stratigrafi, avsetningsmiljø, frekvens (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

JØRN AADNERAM - Turbiditter i Lofotenbassenget -stratigrafi og frekvens (Main supervisor: Haflidi Haflidason) 

STIAN LINDSTRØM (Now at OMV, Stavanger) - Kenosoiske sedimentære prosessar og avsetningsmiljø langs sørvestmarginen av Barentshavet og i Lofotenbassenget - (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

SYNNØVE KOLSTØ - North Atlantic climate and deep water variability over the last 4000 years BP - (Main supervisor: Helga (Kikki) F. Kleiven)

 

EXAM AUTUMN 2012

CATHRINA SCHAUBLE (Now at Schlumberger, Stavanger) - Glacial processes and morphology on the Norwegian margin. (Main supervisor: Hans Petter Sejrup)

 

EXAM SPRING 2012

SIV GRINDE (Now at Statoil ASA, Bergen) - 3D seismisk studie av sedimentære prosessar i eit traumunningsviftesystem. (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

KAROLINE  WALLSTEN (Now at Statoil ASA, Stavanger)- Nordsjøvifta - sein Plio-Pleistocen seismisk stratigrafi og avsetningshistorie. (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

MARIANNE HÅLAND (Now at Schlumberger, Stavanger) - Vøringplatåets yttergrense - karaktertrekk og sedimentære prosesser  (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM AUTUMN 2011

MAY ELISABETH BERGH - Sedimentary processes and depositional environments within the Vema Diapir Field, Mid-Norwegian margin (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

 

EXAM SPRING 2011

CECILIE FINNSNES (Main supervisor: Ulysses Ninnemann)  

JUANITA SEKKINGSTAD (Main supervisor: Ulysses Ninnemann)

EIVIND BØYUM - Deglaciation history of the mid-Norwegian continental shelf (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

 

EXAM AUTUMN 2010  

TANJA HALHJEM - Turbidites in the Lofoten Basin - stratigraphy, frequence and processes (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

KRISTIAN KOLLSGÅRD (Now at Shell AS, Stavanger) - Miocene devlopment of the Mid-Norwegian continental margin (Vøring Basin) based on seismic data (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

ANNY SØRVIK - Sedimentation processes and deglaciation history in Hardangerfjorden based on acoustic data and sediment cores (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

 

EXAM SPRING 2010

ANNE ØVREEIDE - Bouguer anomaly and Moho depth within marine areas (Main supervisor: Atle Austegard)

HELGE TJELMELAND (Now in Statens Vegvesen) - Sedimentological studies of depositional environments i the Vigrid Diapir Field on the Norwegian continental margin (Main supervisor: Haflidi Haflidason)

ELIN V. ANDREASSEN (Now at Statoil ASA, Stavanger) - Cenozoic sedimentary processes and depositional environments in the Norwegian basin (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)

SØNKE REICHE (Now PhD Student at University of Hamburg)- High resolution seismic stratigraphy, sedimentary processes and the devlopment of the Nyegga Pockmark Field on the Mid-Norwegian continental margin (Main supervisor: Berit O. Hjelstuen)