Home
Digital Culture

– Gode utfordringer, interessante forelesninger og kreative oppgaver

Nikolai Riis-Johannessen valgte å lage en praktisk bacheloroppgave i digital kultur, og har særlig satt pris på den estetiske delen av faget.

Main content

Jeg fikk mulighet til å arbeide kreativt ved å lage en praktisk bacheloroppgave, noe jeg fant ekstra inspirerende.

Hva gjorde at du valgte å ta bachelor i digital kultur?

Jeg vokste opp med data som en naturlig del av hverdagen, så interessen for teknologien har vært der lenge. Senere ønsket jeg å forstå mer om hvordan vår digitale verden former oss som samfunn og hvordan vi bruker og misbruker det vell av tekniske løsninger og muligheter vi har tilgjengelig. Da jeg søkte mot universitetet syntes jeg Digital kultur hørtes meget interessant ut og det rette stedet å lære mer om dette skjæringspunktet mellom menneske og teknologi.

Du har valgt å gå videre med bachelor i VisKom, Kan du fortelle litt om det?

Etter fullført Bachelor i Digital Kultur kom jeg inn på Visuell Kommunikasjon på Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Dette er et Bachelorprogram innen design med fokus på teori og teknikk innen visuell formidling. Det er virkelig spennende å få mulighet til å lære og arbeide kreativt innen forskjellige metoder, både analoge og digitale, og jeg tror kombinasjonen av det designfaglige fra KHiB og den data-, og samfunnsorienterte delen fra UiB kan bli et godt og framtidsrettet fundament. Begge studier har, med sine virkemiddel, historiefortelling og kommunikasjon som viktige elementer.

Hva har du hatt mest bruk for av det du lærte på digital kultur?

Det er vanskelig å si hva jeg isolert sett har hatt mest bruk for, da jeg føler helheten i studiet er det viktigste og også det som har vært mest nyttig. Innen mitt personlige interessefelt, vil jeg dog si at jeg fant kursene innen elektronisk kunst og web design ekstra spennende, med gode utfordringer, interessante forelesninger, og kreative oppgaver. Teori knyttet til datahistorie er også viktig for å forstå rammene rundt feltet, og gir en innsikt i faget som er fin å ta med videre.

Hvilke råd vil du gi til dem som studerer ved UiB i dag?

Studiene tilbyr gjerne flere muligheter og retninger å arbeide innen enn det man først antar. Det er viktig å undersøke hvilke alternativer en har og igjennom dialog med veileder eller kursansvarlig kartlegge hvilke felt man har lyst å fordype seg i. Jeg fikk mulighet til å arbeide kreativt ved å lage en praktisk bacheloroppgave, noe jeg fant ekstra inspirerende. Jeg vil også si det er viktig å ha interesser utenfor fagområdet, og holde øynene åpen for når man kan kombinere ulike felt og kunnskap i prosjekter og oppgaver.