Home
Faculty of Psychology

HR-Trainee

Som HR-Trainee må André Flesland både lære og produsere på en gang. Fem år ved universitetet har gjort han godt rustet for utfordringene arbeidslivet byr på.

Main content

På universitet trener man opp ferdighetene i kritisk analytisk tenkning, noe som er verdifullt uansett hvilken jobb man havner i.

Kan du fortelle litt om jobben din som HR-Trainee i Tide Buss AS?

- Jobben min har to aspekter. På den ene siden er jeg trainee og har fått muligheten til å være med på flere ulike typer oppgaver innenfor HR-området. Blant annet HMS, organisasjonsutvikling, personaladministrasjon og opplæring. Jeg får være med rundt på avdelingene og får på den måten en mer overordnet forståelse for hvordan organisasjonen fungerer. Det andre aspektet handler om at til tross for at jeg er trainee og skal lære, så må jeg også produsere. Mitt største ansvarsområde er rekruttering. Jeg skal sørge for at ledelsen kjenner Tides rekrutteringsbehov, legge til rette for at avdelingene har gode rekrutteringsprosesser og iverksette nødvendige tiltak sentralt for at Tide skal ha nok kvalifiserte bussjåfører.

Nye måter å jobbe på

I følge André kan overgangen fra studier til arbeidsliv være utfordrende.

- Etter fem år på universitet er du vant med i stor grad å være avhengig av deg selv og noen få rundt deg. Det er veldig klart for deg hva som er dine viktigste oppgaver, og de du samarbeider med har også den samme prioriteringsrekkefølgen som deg. Om du samarbeider eller trenger informasjon fra andre rundt deg på jobb, må du innfinne deg med at de har andre krav til seg og prioriteringer enn det du har. Resultatet kan bli at du ikke alltid får gjort de viktigste tingene når det passer for deg, men at du må legge dem på vent og heller jobbe med mindre viktige ting.

Også når det gjelder krav til oppgavegjennomføring skiller universitetet seg fra jobben.

- På skolebenken hadde jeg en innstilling om at jeg jobbet nok med en oppgave til jeg hadde gjort det beste jeg kunne. I hverdagen min handler det mer om å være effektiv ved å levere kvalitet på kortest mulig tid, enn å finpusse både én, to og tre ganger før jeg leverer arbeidet fra meg.

Naturlig studievalg med høy arbeidsrelevans

Arbeids- og organisasjonspsykologi var et naturlig studievalg for bergenseren. Etter årsstudium i psykologi var han interessert i å lære mer om hvordan han kunne bidra til å gjøre friske mennesker og grupper i stand til å få ut sitt fulle potensial. Utdanningen er også relevant for jobben.

- På generelt grunnlag så vil jeg si at fem år på universitet har gjort at man trener opp  ferdighetene i kritisk analytisk tenkning, noe som er verdifullt uansett hvilken jobb man havner i. Det at jeg har en såpass fokusert mastergrad som jeg har, gjør at jeg har nok teoretisk forståelse til å kunne bidra med noe konstruktivt i de aller fleste oppgaver hvor det foregår mellommenneskelig samspill. Jeg har allerede fått bruke min kompetanse i organisasjonsutvikling og gjennomføring av trivselsundersøkelse.

Ta utgangspunkt i deg selv og dine verdier når du velger jobb

- Hvis det er vanskelig å se konkret for seg hvilken næring og hvilken type jobb du kan få etter endt utdannelse, vil jeg anbefale å ta utgangspunkt i deg selv. Prøv å finn ut hva som er viktig for deg, enten det er penger, mye samfunnsansvar eller rett og slett noe du interesserer deg for. Det kan gjøre det lettere å peke ut både hvilke næring og selskaper du skal oppsøke. Hvis flere bedrifter har like attraktive jobber - se på hvilke verdier de har. Jeg vil anbefale å velge å søke jobb i bedrifter som har verdier du selv kan identifisere deg med. Sjansen for at du ikke bare trives med oppgavene du gjør, men også med kulturen og dine kollegaer blir større.