Home
Faculty of Psychology

Nye perspektiv på barnevern

Vibeke Samsonsen gjør en komparativ studie av barnevernets undersøkelsesarbeid i Norge versus England som doktorgradsstipendiat ved UiS. Mastergraden tok hun ved UiB.

Main content

Mastergraden har gitt selvtillitt til å søke og bli ansatt i lederstillinger

Kan du fortelle litt om din jobberfaring?

- Jeg har nå en fireårig doktorgradsstilling ved Institutt for sosialfag, der 25% av stillingen er undervisning og veiledning av sosionom- og barnevernspedagogstudenter. Resten av stillingen er viet til mitt eget forskningsprosjekt. Denne jobben er et direkte resultat av muligheter som mastergraden i barnevern har gitt. Mastergraden har også åpnet dører - og ikke minst gitt selvtillit med tanke på kunnskap og kompetanse til å søke og bli ansatt i lederstillinger i barneverntjenesten. Jeg var med å bygge opp "Senter for familieveiledning" i Bergen kommune fra 2010, og ledet et av disse sentrene i to år før jeg gikk over i min nåværende doktorgradsstilling.

Vibeke kombinerte mastergraden i barnevern med full jobb og små barn, og tok derfor studiet på deltid. Overgangen fra studier til arbeidsliv gikk ganske knirkefritt, siden hun da fikk mindre å gjøre.

Hvilken utdanning har du?

- Jeg er utdannet sosionom, og har mastergrad i barnevern fra UiB. Jeg er også utdannet Marte meo terapeut samt supervisor - jeg har opplæringsgrupper i Marte meo. Og, snart har jeg en PhD i sosialt arbeid.

Hvorfor valgte du å studere master i barnevern ved Universitetet i Bergen?

- Jeg hadde jobbet lenge i barneverntjenesten og ville ha en master som var konkret rettet inn mot barnevernet, og da var denne midt i blinken. Alt jeg lærte var relevant inn mot barnevernet, og også inn mot doktorgradsarbeidet. Men, de analytiske ferdighetene man utvikler i en master er vel så viktige.

I følge Vibeke kan mastergraden gjøre deg mer attraktiv som arbeidstaker.

- Jeg ser at en mastergrad øker mulighetene generelt på arbeidsmarkedet, selv om barnevernet også spør etter praktisk erfaring. Har man begge deler er det krutt!