Home
Global and development-related research

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Skrivestipend

Fire stipend for utvikling av nye forskerprosjekter

UiB Global utlyser fire skrivestipend for utvikling av nye forskningsprosjekter. SØKNADSFRIST 20. MARS 2015.

Skrivende hender
UNIK MULIGHET for potensielle postdoktorer å utvikle prosjektsøknader. Søknadsfrist 20. mars 2015.
Photo:
Colourbox

Main content

Støtten gis til utviklingen av prosjekter innenfor globale og utviklingsrelaterte studier og tilbys stipendiater som har levert, eller er i ferd med å levere, sin doktorgradsavhandling. Globale og utviklingsrelaterte studier omfatter et tverrfaglig spekter av temaer som fattigdom, utvikling, klima, menneskerettigheter, internasjonal helse, bærekraft, vann og samfunn.

Søkere bør fortrinnsvis ha doktorgrad eller dokumentere at de er i sluttfasen av sitt arbeid med doktoravhandlingen. Stipendene er kun ment for utvikling av nye forskningsprosjekt som vil bli plassert ved UiB.

Mottakere av stipendet får én månedslønn (søkere med doktorgrad kan forvente lønnstrinn 57) og blir tilbudt kontor ved UiB Global i Jekteviksbakken 31.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av det planlagte prosjektet, en fremdriftsplan for søknadsarbeidet, samt detaljer om utlysning fra ekstern finansieringskilde og endelige søknadsfrist. Søkere må også legge ved et anbefalingsbrev fra en forsker med fast vitenskapelig stilling i et relevant fagmiljø ved UiB.

Søknadsfristen er 20. mars 2015.

Søknadene vil bli vurdert innen 20. april og mulig oppstart er allerede fra slutten av april eller når det er behov innen utgangen av 2015.

Følgende dokumenter må sendes via e-post til administrativ koordinator ved UiB Global, Kristin Svartveit:

  • Søknadsbrev (inntil én A4-side)
  • CV
  • Bekreftede kopier av vitnemål og karakterutskrifter
  • Anbefalingsbrev fra en forsker med en fast stilling i søkerens forskningsmiljø eller fra en relevant gruppe ved UiB

Mer informasjon om UiB Global (engelsk)