Home
Department of Government

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Comparative Civil Service Systems in the 21st Century i ny utgåve

Per Lægreid og Lois Recascino Wise har bidrege med eit kapittel i den nye utgåva av Comparative Civil Service Systems in the 21st Century.

Bilde av bokens forside
Photo:
Palgrave Macmillan

Main content

Boka Comparative Civil Service systems in the 21st Century er no tilgjengeleg i ny utgåve. I denne utvida og oppdarte utgåva har ei samling internasjonale bidragsytarar sammenlikna offentlege tenester frå heile verda og sett på dei tilpasningar som har vorte gjort for å handtere utfordringane knytta til det å drive offentleg tenesteyting i det 21. århundre. Boka har som formål å gje innsikt utover dei utfordringane som er knytta til finanskrise og krav til økonomisk nøysemd ved å sjå på tema som:

  • Multi-level governance
  • spørsmål om legalitet
  • effektivitet og respons
  • Rettsleggjering
  • Offentleg sektor sin motivasjon
  • verdien av tenestemannssystem

Per Lægreid har saman med Lois Recascino Wise bidrege med kapittelet "Transition in Civil Service Systems: Robustness and Flexibility in Human Resource Management".

Boka er ute for sal.