Home
Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Bachelorprogrammet i geovitenskap

Bachelorprogrammet i geovitenskap

Under finner du mer informasjon som er nyttig for deg som studerer, eller som tenker på å studere geovitenskap.

Bilde viser håden til en labmedarbeider mens han jobber med sedimentkjerneprøver
Geolog i arbeid på lab
Photo:
Eivind Senneseth

Ny student?

Ved studiestart er det mange arrangementer for deg som er ny student. På GEO blir du fort kjent med dine medstudenter, for eksempel på felt, kollokvier og forelesninger, eller ved å engasjere deg i studentorganisasjoner. I boksen til høyre finner du både Mjøllnir og Fagutvalget - studentorganisasjonene for geovitenskap ved UiB.

 

Oppfriskningskurs i matematikk

Overgangen fra den matematikken du har på videregående og den matematikken du møter på Universitetet kan være stor. Alle nye bachelorstudenter kan være med på oppfriskningskurs i matematikk i uke 32. Dette er et tilbud vi anbefaler alle våre nye studenter å følge, og du kan lese mer om det her.

 

Bachelorstudiet i geovitenskap

Bachelorgraden i geovitenskap er bygget opp ut i fra en naturlig læringskurve av emner i geologi, geofysikk og andre realfagemner som matematikk, fysikk og kjemi. Disse emnene er lagt opp i en bestemt rekkefølge slik at du gjennom studiet bygger videre på den kunnskapen som du har fått i tidligere semestre. Vi har lagt vekt på at du i løpet av studiet skal lære å jobbe praktisk som geolog eller geofysiker, og som GEO-student vil du oppleve at mye av læringen skjer gjennom praktisk undervisning som felt, tokt, lab og dataøvelser.

De fleste opplever at det er stor forskjell mellom videregående skole og universitetet. Som student på Universitetet vil du merke at mye er opp til deg selv. Vi anbefaler at du legger ned en stor arbeidsinnsats allerede fra begynnelsen av.

I løpet av studiet får du også anledning til å velge inn valgemner. Når du skal velge valgemner anbefaler vi at du velger ut i fra interesse, men også ut i fra emner som vil øke din forståelse av geovitenskap. Typiske emner som kan være lurt å ha med i graden i geovitenskap kan være: kjemi (KJEM100/ KJEM110), statistikk (STAT101 /STAT110), fysikk (PHYS101, PHYS102), informatikk (INF100/INF109) og matematikk.

Her finner du mer informasjon oppbyggingen av bachelorprogrammet i geovitenskap