Home

Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studieveiledning

Studieadministrasjonen ved Institutt for geovitenskap

Studieadministrasjonen holder til i 3. etasje i Realfagbygget.

Caroline Ertsås Christie - studieleder

  • Masterprogrammet - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
  • Ph.d. programmet - informasjon, mottak, oppfølging og avslutning
  • Informasjonsarbeid
  • Forskerutdanningsutvalget - sekretær

 

Anders B. Kulseng - studiekonsulent

  • Bachelorprogrammet i geovitenskap - rekruttering, informasjon, mottak, veiledning, gjennomføring, avslutning
  • Studentutveksling og internasjonalisering
  • Mentorordningen
  • Programstyret - sekretær

 

Natalie Angelica Sagstad - eksamenskonsulent

  • Eksamen, inkludert karakterbegrunnelser, klage på karakterfastsettelse
  • Timeplan

 

Kontakt studieadministrasjonen på studieveileder@geo.uib.no.