Home

Department of Earth Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studier i geovitenskap

Masterprogrammet i geovitenskap

Masterprogrammet i geovitenskap er et to-årig studie og består av 60 studiepoeng med spesialiseringsemner og 60 studiepoeng med masteroppgave.

hfossen6.jpg

Bildet viser to studenter på ekskursjon i USA. Studentene sitter med ryggen til fotografen og skuer ut over landskapet.
Photo:
Haakon Fossen

Om masterprogrammet i geovitenskap

Masterprogrammet i geovitenskap har tidligere vært delt inn i fem forskjellige studieretninger: marin geologi og geofysikk, kvartærgeologi og paleoklima, geokjemi og geobiologi, petroleumsgeofag, og geodynamikk.

Fra og med opptaket høsten 2018 vil ikke masterprogrammet være inndelt i studieretninger. Alle studenter som søker opptak til fristen 15. april eller 1. november skal kun søke på "Masterprogram i geovitenskap".

Masterstudenter som får tilbud om opptak til programmet vil få tildelt et masterprosjekt, og kobles til de ulike forskergruppene etter prosjektfordeling. Se mer info under "Masteroppgaven". 

Opptak

Masterprogrammet i geovitenskap har to opptak i året.
Du kan søke opptak til masterprogrammet i geovitenskap 15. april (med studiestart i august) og 1. november (med studiestart i januar).

Her finner du mer informasjon om hvordan søknads- og opptaksprosessen foregår.

Her finner du oversikt over tilgjengelige masterprosjekter ved Institutt for geovitenskap for opptaket høsten 2018. 

Faggruppene presenterer også sine masterprosjekter på mastermøtene som vi arrangerer i forkant av hver søknadsfrist.

Emner

I masterprogrammet i geovitenskap er det lagt opp til at du skal følge 60 studiepoeng med spesialiseringemner. Disse tar man normalt i løpet av de tre første semestrene. Hvilke emner du skal følge er avhengig av hvilket masterprosjekt du er tatt opp til, og hvilken faglige bakgrunn du har. Normalt avtaler veileder og student den endelige emnekombinasjonen etter at studenten er tatt opp til det bestemte masterprosjektet.

Masteroppgaven

På masterprogrammet i geovitenskap vil du bli tildelt en masteroppgave allerede ved semesterstart. Masteroppgaven gir 60 studiepoeng og skal være en dokumentasjon av den forskningsmessige delen av masterstudiet i geovitenskap. Mastergradsoppgaven er vanligvis studentens første mulighet til et selvstendig, vitenskapelig forfatterskap. 

Hvis du begynner på masterprogrammet i januar skal du levere masteroppgaven 20. november to år senere. Hvis du begynner i august er innleveringsfristen 1. juni to år senere.