Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

No får du ny e-postadresse

Frå 12. mars vert e-postane til alle tilsette ved UiB kortare og enklare. Forkortingane til einingar eller avdelingar vert fjerna.

Konvolutt med alfakrøll (")
Photo:
colorbox

Main content

Endringane vert gjort for å forenkla og tilpassa UiB sitt e-postsystem til nye og betre  tenester.  Mellom anna skal UiB få ein tydelegare profilering ved at alle e-postadresser sluttar på uib.no.

Skiftet gjer det også enklare når einingar skifter namn eller tilsette skifter stilling internt. Det vert også enklare å formidla e-postadressene; veit du namnet på ein person veit du også kva e-postadresse personen har. Alle e-postadresser skal byggjast rundt malen renamn.etternamn@uib.no.

Enklare å kommunisere

– Kompleksiteten i e-postsystemet vårt har auka. Difor går vi over til kortare og enklare e-postadresser. Det vert enklare å kommunisere med UiB,  seier IT-direktør Tore Burheim. 

Les meir på IT-avdelingen sin wiki.

Dei tilsette i sentraladministrasjonen gjekk over til dei forkorta e-postane i desember.  

– Overgangen der har gått problemfritt, seier IT-direktøren.

Gamle adresser lever i ti år

Endringane gjeld kun personar. E-postadresser som går til heile avdelingar eller einingar vil framleis ha namnet på einingen eller avdelingen i seg, til dømes post@eining.uib.no.

Les også intervju på UiBeta.

Dei gamle e-postadressene vil kunna motta e-post i ti år framover. Det er med andre ord lite fare for at ein ikkje får den e-posten ein skal ha.

Overgangen til nye adresser vil knapt merkast av dei tilsette, seier Burheim.

– Ein kan bruka e-post slik ein alltid har gjort, seier han.