Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Torstein Nesheim og Madeleine E. Mjelde med ny artikkel i Magma.

Torstein Nesheim og Madeleine Elise Mjelde har fått publisert artikkelen "Ledelse i ulike kontekster" i Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse.

Artikkelen tar for seg to aspekter ved ledelse: enhetlig ledelse vs. matriseorganisering, og om leder og medarbeider er samlokalisert eller ikke. Lederutfordringer knyttet til tilgjengelighet, oppfølging, roller, ansvar og kompetanseutvikling blir analysert ved å se de to kontekstene for ledelse i sammenheng. Mjelde og Nesheim bygger analysen på 22 intervju i en spesialisert enhet i Statoil som leverer tjenester til egne offshoreinstallasjoner. Et av hovedfunnene er at det er andre utfordringer i relasjonen til linjeleder (på land) blant de som jobber offshorekontrakt, sammenlignet med landansatte med felles lokalisering med linjeleder. Utfordringen kan føres tilbake til geografisk avstand, innslag av matrise og kombinasjon av disse to trekkene ved den organisatoriske konteksten.

 

Artikkelen kan leses her.